Při návrhu řešení domovního telefonu vycházíme ze skutečnosti, že systém domovního telefonu by měl být součástí režimového opatření vstupu do objektu. Z tohoto pohledu se snažíme systém koncipovat s ohledem na požadovaný režim vstupu do objektu jeho uživateli, maximalizovat komfort spojený se zabezpečením vstupu do objektu návštěvám, ale zároveň minimalizovat všechna bezpečnostní rizika se vstupem do objektu spojená :

  • · Digitální technologie zajišťuje kvalitní přenos audio signálu oběma směry
  • · Diskrétní funkce systému zajišťuje privátní komunikaci s návštěvou
  • · Automatické odpojení telefonu od systému eliminuje poruchy spojené s více současně vyvěšenými telefony
  • · Systém je možné doplnit o přenos obrazu návštěvy
  • · Dálkové ovládání vstupu do objektu realizované certifikovanými bezpečnostními zámkovými systémy
  • · Na jmenovky neuvádět zbytečně tituly, případně samostatná ženská jména

Každý vstup do objektu může být vybaven vstupním panelem s možností dovolat se do libovolné bytové jednotky s možností dálkového otevření dveří, ale z hlediska bezpečnosti objektu je vhodné umožnit vstup návštěvám pouze minimálním počtem vstupních dveří, vytvořit tzv. přístupový koridor pro návštěvy. Tento koridor mít zabezpečen i dalšími bezpečnostními prvky, např. mechanickými zábrannými prostředky ( dveře s bezpečnostním samozamykacím zámkem s bezpečnostním kováním, doplněné mřížemi nebo bezpečnostními fóliemi, atp. ) a případně doplněné elektronickými bezpečnostními prvky ( čidlo rozbití skla, snímače neoprávněného vstupu, kamera, čtečka bezkontaktních karet, atp. ) v takovém rozsahu, který by případného pachatele odradil od útoku na objekt.

Opuštění objektu je vhodné mít volné a to ze dvou důvodů :

  • · Pro případ úniku z objektu při požáru
  • · Pro volný odchod případného pachatele tak, aby nedošlo k újmě na zdraví obyvatel v důsledku paniky a stresového chování pachatele

Modul barevné kamery
Vstupní panel je navržen tak, aby jej bylo možné doplnit o kamerový modul, resp. audio – video modul. Obraz kamery je možné distribuovat do každé bytové jednotky po stávajícím vedení a zobrazit na videotelefonu.

Modul čtečky bezkontaktních karet ( přívěsků )
Vstupní panel je navržen tak, aby jej bylo možné doplnit o čtečku bezkontaktních karet. Nahrazení klasického ovládání vstupu mechanickým klíčem elektronickou kontrolou vstupu má jedno velké opodstatnění, neuvažujeme-li zvýšení komfortu – odpadá manipulace zasunutí klíče do vložky zámku, a to snížení nákladů při ztrátě klíče. U systému EKV lze jednoduše zakázat přístup ztracenému identifikačnímu médiu a vydat nové, na rozdíl od výměny vložky zámku a distribuci nových klíčů všem bytovým jednotkám v příslušném počtu.