Autonomní prvky

Bezdrátové systémy Konvenční prvky Speciální detektory

Systém elektrické požární signalizace se používá k identifikaci požárně nebezpečné situace v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru. Systém se skládá z různých typů automatických čidel doplněných ručními tlačítky, ústředen, které zajišťují vyhodnocení signálů (poplachových i poruchových), výstražných signalizací (akustických i optických), spojovacího vedení a vstupně výstupních členů pro řízení jiných požárně bezpečnostních systémů.