Statistiky uvádějí, že až 35% neoprávněných vstupů do objektu je realizováno hlavními vstupními dveřmi. Každý zámkový systém je překonatelný, systém se volí s ohledem na čas, který je nutný pro překonání mechanického zábranného prostředku, případně vhodná a viditelná kombinace bezpečnostních systémů má preventivní funkci.
Správný typ zámku je nutné volit s ohledem na únik z objektu v případě požáru či jiné katastrofy. Není vhodné vyžadovat vedle autorizovaného vstupu i autorizovaný odchod. Kromě nebezpečí zablokování jediného únikového východu z objektu, rizika ušlapání osob při panickém opouštění objektu v případě požáru, zvyšuje se i riziko ohrožení zdraví osob v případě, že pachatel nebude moci volně opustit objekt.