Dvou-mikroprocesorové signální autonomní hodiny SAH 72 jsou přístrojem nové generace. Jsou  určeny pro řízení linek pod­ružných hodin a ovládání dvou nezávislých signál­ních okruhů. Jsou přizpůsobeny především požadavkům na zvonění ve školách, mohou však být využity i jinde.