Parabola – parabolická satelitní anténa – se využivá k nasměřování plošného signálu z družice do jednoho bodu a poté k jeho svedení do satelitního přijímače, který jej převede na digitální obraz a zvuk.

Odrážený přijímaný signál je směřován do svého ohniska, ve kterém je LNB konvertor. Čím je větší plocha paraboly, tím silnější signál bude v jejím ohnisku a budou přijímány i vzdálenější družice se slabším signálem v místě příjmu.  Počet snímaných družic ovlivňuje množství přijímaných satelitních kanálů.

Nejvyužívanější typy paraboly :

  • středová (ohnisková) – v příjmu televizních programů méně využívány
  • offsetová – její ohnisko leží mimo geometrický střed, nejčastěji používané i viděné paraboly

Velikost zakoupené paraboly by se měla odvíjet od požadavků počtu a vzdálenosti uvažovaných snímaných družic. Pro větší zisk kvality signálu je pak lepší větší průměr satelitní antény. Barevnost satelitních antén je různá, divák si může vybrat podle potřeby nebo chuti. Paraboly se vyrábí ze 2 materiálů. Hliníkové paraboly jsou lehčí a v případě poškození nátěru nereziví. Železné paraboly jsou těžší a může dojít ke korozi po poškození nátěru.

Parabola (satelitní anténa) se připevní na držák či stožár. Pro příjem z více družic lze využít natáčecí zařízení, které umožní sledovat více kanálů z více družic na TV (nutný větší rozměr satelitní paraboly).

LNB konvertory (Low-noise block converter – LNB) jsou zařízení umístěné v ohnisku satelitní antény (paraboly), přijímající vysokofrekvenční signál z družice a převádící jej na nižší kmitočet. Takto upravený signál je koaxiálním kabelem s F konektory přiveden do satelitního přijímače, který vytváří digitální obraz a zvuk na televizoru.

Konvertor je připevněn na rameni paraboly do držáku a nebo rovnou do multifokusu pro více konvertorů LNB. Vlastností, která určuje kvalitu je šumové číslo v dB (decibely). Čím nižší je, tím má LNB konvertor větší citlivost na přijímaný signál.

LNB konvertory mají různý počet výstupů pro satelitní přijímače. Konvertory s jedním výstupem (LNB Single) pro 1 přijímač, se dvěma výstupy (LNB Twin) pro 2 přijímače, se čtyřmi výstupy (LNB Quad) až pro 4 přijímače a s osmi výstupy (LNB Octo) až pro 8 přijímačů. Záleží tedy kolik přijímačů má být připojeno.

Ke snímání 2 blízkých družic Astra 23,5° a Astra 19,2°  stačí takzvaný LNB monoblok – spojení 2 konvertorů v jednom tělese.

LNB Quattro je konvertor určený výhradně k připojení k multipřepínači, kde každý výstup má jiné signálové spektrum. Vhodné pro odborné řešení digitalizace většího množství televizorů (např. bytový dům).