Aktivní prvky zajišťují komunikaci po optické nebo metalické kabeláži, včetně převodníků mezi různými typy médií.

Switche pro přepínání datových toků na jednotlivé porty.

Převodníky slouží k distribuci datového toku z metalického vedení do optického kabelu.

SFP moduly
Zásuvný modul určený pro připojení do aktivních prvků k převodu datového toku z optického kabelu.

PoE prvky pro přenos dat a napájení po Ethernetu.